fbpx

Fundacja „Szczęśliwe Jutro”

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

Od początku kwietnia bieżącego roku nasza Szkoła jest partnerem Fundacji „Szczęśliwe Jutro”. A wszystko zaczęło się od wizyty Pani Dyrektor Grażyny Pilch w Placówce, będącej siedzibą Fundacji. Po zdobyciu najważniejszych informacji i zaznajomieniu się z działalnością Fundacji Pani Dyrektor przeprowadziła w Naszej Szkole prelekcję zarówno z Kadrą Wychowawczą, jak również z młodzieżą połączoną z prezentacją Spotu nakręconego przez Fundację.

Fundacja „Szczęśliwe Jutro” została ona założona w lipcu 2015 roku i powstała z myślą, aby stworzyć na terenie Podhala nowy, kompleksowy system pomocowy, którego naczelnym celem ma być wsparcie rodziny oraz ich dzieci znajdującej się w trudnej sytuacji.

Fundacja „Szczęśliwe Jutro” swoim działaniem realizuje wiele inicjatyw. Należą do nich między innymi:

 •        Pomoc rodzinom, jak również osobom będącym w trudniej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans,
 •       Wspieranie rodziny, jak również systemu pieczy zastępczej,
 •        Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z rodzin, które znajdują się w sytuacji kryzysowej i przebywają w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 •        Wzmocnienie więzi wśród rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wśród dzieci, które wychowują się poza własnymi rodzinami,
 •       Pomoc i wsparcie w procesie przygotowanie do samodzielnego życia wychowanków pieczy zastępczej,
 •       Tworzenie spójnego i kompleksowego systemu pomocy rodzinom, w których występują takie zjawiska, jak: alkoholizm, przemoc domowa, narkotyki, niedostosowanie społeczne, bezradność opiekuńczo-wychowawcza oraz trudności w realizowaniu ról rodzicielskich,
 •        Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Jako, że jesteśmy jednym z partnerów Fundacji organizujemy w naszej Szkole różne akcje, które mają na celu zbiórkę pieniążków, które następnie będą przekazane na cele Fundacji. Niesamowicie pocieszające jest to, że coraz więcej osób bezinteresownie pragnie się przyłączać do akcji i pomagać. Młodzież w naszej Szkole postanowiła, że będą zbierać pieniążki między innymi poprzez sprzedaż własnoręcznie upieczonych przez nich słodkości, ciast, babeczek – co okazało się strzałem w dziesiątkę, ponieważ łasuchów w naszej Szkole nie brakuje! Oprócz tego w miarę możliwości każdy dorzuca się do puszek, z którymi przechadzają się korytarzami nasi wolontariusze. Każdy, nawet najmniejszy gest jest ważny. Dzięki zaangażowaniu w tego typu akcje, uwrażliwiamy młodzież na ludzkie cierpienie, jak również potrzebę niesienia pomocy, tym którzy jej potrzebują.

Strona główna