fbpx

Kurs operatora koparko – ładowarki

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

Od połowy stycznia w Zasadniczej Szkole Wielozawodowej im. św. Jana Pawła II w Jabłonce rozpoczął się kurs na operatora koparko – ładowarki. Kurs został zorganizowany przez naszą Szkołę dla 11 chętnych osób i składał się z części teoretycznej – 52 godziny oraz części praktycznej – 82 godziny. Zajęcia teoretyczne były prowadzone na terenie naszej Szkoły i składały się z następujących tematów według programu IMBiGS: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa koparko – ładowarek oraz technologia robót. Na zajęcia praktyczne młodzież dojeżdżała do Szaflar na plac manewrowy w firmie Kalata, gdzie pracowali na koparko – ładowarce Caterpillar 444E, ucząc się obsługi maszyny oraz manewrowania naczyniami ładowarkowym i koparkowym.

Po kursie praktycznym i teoretycznym w dniu 24 marca odbył się egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Egzamin składał się z części praktycznej oraz teoretycznej. Egzamin praktyczny był przeprowadzony na placu manewrowym i składał się z dwóch pytań ustalonych przez IMBiGS dotyczących budowy, ale też obsługi koparko – ładowarki oraz z symulacji załadunku, kopania czy też bezpiecznego posadowienia maszyny przed wykopem. Po przeprowadzonym egzaminie praktycznym uczniowie udali się na egzamin teoretyczny, który odbył się w Nowym Targu. Składał się on z zestawu 5 pytań ustalonych przez IMBiGS, aby zdać należało odpowiedzieć na co najmniej 3 pytania. Gratulujemy młodzieży nowo nabytego kursu, który w dzisiejszych czasach z pewnością wykorzystają w swojej pracy, tym bardziej że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 stycznia 2017 roku uprawnienia operatora koparko – ładowarek dają im też możliwość obsługi koparek jednonaczyniowych do 4t masy całkowitej, ładowarek jednonaczyniowych do 8t masy całkowitej oraz koparkospycharek.