fbpx

Pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej w Jabłonce

Dnia 04.10.2018 roku w Zasadniczej Szkole Wielozawodowej im. św Jana Pawła II  w Jabłonce zostało zorganizowane spotkanie ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w Jabłonce, w ramach którego miało miejsce szkolenie dla uczniów klas I dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, jak również pokaz ratownictwa medycznego.

Po przywitaniu przez Panią Dyrektor panowie z OSP KSRG w Jabłonce zabrali głos i opowiedzieli młodzieży, jak znaczące jest posiadanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy i jak istotne dla człowieka będącego w sytuacji zagrożenia zdrowia czy też życia są pierwsze chwile i odpowiednia reakcja osoby pragnącej pomóc.

Program, który pragnęli zaprezentować zaproszeni przez nas goście był dosyć obszerny, jednakże panowie skupili się na podstawach pierwszej pomocy, a więc na tym, jak wezwać pierwszą pomoc, jak rzetelnie przekazać osobie z która rozmawiamy informacje dotyczące stanu zdrowia osoby poszkodowanej, jak postąpić w sytuacji utraty przytomności, czy też jak poprawnie wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową. Dodatkowo, zostały omówione kwestie zachowania się w sytuacjach nagłych i niespodziewanych, takich jak złamania, zranienia, oparzenia, bądź też częściowa lub całościowa utrata przytomności. Panowie z OSP KSRG w Jabłonce pokazali naszej młodzieży, jak postępować z osobami poszkodowanymi w wyżej wymieniony sposób, a więc jak odpowiednio i bezpiecznie ułożyć człowieka w pozycji bocznej ustalonej, jak unieruchomić osobę w przypadku, kiedy podejrzewamy uraz kręgosłupa, jak transportować osobę na noszach, bądź też usztywniać i zabezpieczać złamania, czy też tamować krwotoki. Co więcej, każda z osób, które uczestniczyły w spotkaniu miała możliwość przećwiczyć i wykorzystać zdobyte informacje na profesjonalnym sprzęcie i fantomie.

Edukacja młodych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej jest niesamowicie istotna. Pocieszające jest to, z jakim zainteresowaniem i zaangażowaniem podopieczni uczestniczyli w pokazie i ćwiczeniach. Wiedza i umiejętności dotyczące niesienia pomocy dla osób, które znajdują się w potrzebie są niezbędne, dlatego też edukacja naszych podopiecznych w tym zakresie prowadzona przez wykwalifikowane osoby jest dla nas priorytetem.