fbpx

Spotkanie z pracodawcami w Jabłonce

24 maja 2018 roku w Zasadniczej Szkole Wielozawodowej im. św. Jana Pawła II w Jabłonce odbyło się spotkanie Kadry Kierowniczej z lokalnymi pracodawcami, u których to nasza młodzież odbywa praktyki zawodowe. W spotkaniu wzięli udział: prowadzący szkoły – pan Janusz Gumularz, Dyrektor CKiW OHP w Szczawnicy – Jabłonce – pan Jan Jurek, , kierownik filii – pani Grażyna Pilch, z-ca dyrektora ZSW – pani Jadwiga Zborek,  oraz pracodawcy, którzy zatrudniają naszych podopiecznych, jako pracowników młodocianych.

Na początku pani kierownik serdecznie powitała przybyłych gości. Następnie przedstawiła plan spotkania oraz kwestie, które miały być omawiane. Na pierwszy plan rzucony został temat zbliżającego się nieubłaganie egzaminu zawodowego.

Przypomniano procedury, jak również przebieg egzaminu zawodowego, zarówno teoretycznego, jak również praktycznego.

Kolejnym tematem spotkania było przypomnienie zasad przyjęcia uczniów na praktyczną naukę zawodu od przyszłego roku szkolnego 2018/2019. Przedstawiono uregulowania prawne, szczególną uwagę zwrócono na zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu praktycznej nauki zawodu, prawa młodocianego do dobrowolnego i tygodniowego odpoczynku, urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za pracę.

Na koniec spotkania pracodawcy zadawali pytania, na które otrzymali precyzyjne i wyczerpujące odpowiedzi ze strony Kierownictwa i Dyrekcji.