fbpx

Spotkanie z rodzicami

  • gallery
  • gallery
  • gallery

W dniu 20.09.2022r. w Branżowej Szkole Wielozawodowej I st. im. św. Jana Pawła II w Jabłonce odbyło się spotkanie z rodzicami naszych uczniów oraz ich opiekunami prawnymi. W spotkaniu  uczestniczyła nie tylko pani Dyrektor Grażyna Pilch, ale również pani kierownik internatu, kierownik p.n.z, pedagog oraz wychowawcy. Rodzice zostali zapoznani z funkcjonowaniem naszej szkoły. Ponadto zostały omówione następujące zagadnienia: program pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zasady bezpieczeństwa młodzieży podczas zajęć i poza godzinami pracy Centrum i szkoły. Poinformowano o wszelkiego rodzaju zajęciach terapeutycznych indywidualnych i grupowych ze specjalistami. Przedstawiono regulaminy i plany pracy oraz szeroką ofertę szkoleniową oraz opiekuńczo-dydaktyczną, którą realizujemy w bieżącym roku szkolnym. Przypomniano również statut pracownika młodocianego oraz warunki jego zatrudnienia. Po ogólnym spotkaniu, które odbyło się na świetlicy wszyscy zebrani mieli możliwość zwiedzenia obiektu naszej szkoły oraz indywidualnych rozmów z instruktorami praktycznej nauki zawodu oraz wychowawcami.