fbpx

„Świat Oczami Młodych” z Jabłonki

Od początku marca do 20 maja 2018 roku w Zasadniczej Szkole Wielozawodowej im. św. Jana Pawła II w Jabłonce trwał projekt połączony z ogólnopolskim konkursem plastycznym dla młodzieży pt. „Świat oczami młodych”, który porusza ważny społecznie temat jakim jest ratowanie klimatu.

Konkurs ten, był nie tylko edukacją dla młodzież w wybranych sprawach, ale stwarzał jej również możliwość wypowiedzi i dyskusji. Zmiany klimatyczne bez wątpienia są największym wyzwaniem, przed jakim obecnie stoi ludzkość. I to właśnie młode pokolenie będzie musiało uporać się z tym problemem. Globalne ocieplenie już teraz jest przyczyną wielu niebezpiecznych zjawisk, które z czasem będą się tylko nasilać. Coraz częstsze susze i postępujące pustynnienie dotykają już nie tylko państw tropikalnych. Na sile przybierają ekstremalne zjawiska pogodowe – huragany, sztormy, burze, śnieżyce czy gradobicia. Brak wody i żywności w obszarze międzyzwrotnikowym powodują wielkie migracje ludności i związane z tym konflikty. Oceanicznym wyspom i leżącym na wybrzeżach miastom grozi zalanie.

Zajęcia na temat potrzeb ochrony środowiska oraz filatelistyki odbywały się pod czujnym okiem pani kierownik internatu Małgorzaty Cegielnej-Czerwień, jak również innych wychowawców, którzy aktywnie brali udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu lekcji. Tematyka konkursu bardzo przypadła do gustu podopiecznym o czym świadczy duża liczba przygotowanych znaczków, co sprawiło spory kłopot dla specjalnie powołanej komisji oceniającej wykonanie projektów. Jury po zebraniu wszystkich prac uczestników konkursu przystąpiła do oceny, omawiając bardzo szczegółowo prezentowane obrazki pod wieloma aspektami. Punktowano estetykę wykonania pracy, nawiązanie do głównego hasła konkursu oraz sposób przedstawienia zagrożenia dla środowiska naturalnego, jak również metody wpływu na świadomość ludzką w celu dążenia do poprawy sytuacji klimatycznej naszego globu. Spośród wszystkich prac wyłonione trzy najlepsze: „Dwa oblicza Ziemi” autorstwa Kingi Gabryś, „Ziemia to życie, ratujmy ją!” Damiana Pawlaka i „Ziemia, nasza kochana matka!” Dominiki Kadłubek, które przeszły do ostatniego etapu konkursu. Mamy nadzieje, że prace naszych wychowanków również oczarują komisje, która będzie oceniać projekty nadsyłane z całej Polski.