fbpx

Światowy Dzień Ziemi

W dniu 25.04.2019r. uczniowie Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej uczestniczyli w pogadance na temat istotności problemów związanych ze zmianami klimatycznymi, przeludnieniem, wymieraniem gatunków roślin, zwierząt oraz brakiem wody. Głównym celem tego spotkania było nakreślenie podopiecznym, jak ważna jest troska o środowisko naturalne.

Kolejnym bardzo istotnym punktem dzisiejszego dnia były zajęcia zorganizowane na zewnątrz. Uczniowie wraz z opiekunami oczyścili z zalegających odpadków i śmieci teren wokół budynku szkoły oraz przydrożne rowy, pobocza i trawniki. Celem tego przedsięwzięcia było uporządkowanie pobliskiego otoczenia oraz uświadomienie młodzieży problemu jakim jest zaśmiecanie naszej planety. Po ciężkiej pracy, kiedy już wszystkie worki zostały zapełnione różnego typu odpadkami i śmieciami, nadeszła chwila refleksji. Sami uczestnicy ogólnopolskiej akcji doszli do wniosku,  jak dużej rangi problem często stwarzamy sobie sami.

To niesamowicie ważne, aby edukować społeczeństwo, a w szczególności młodych ludzi w kierunku świadomości wartości, która tkwi w różnorodności przyrodniczej świata oraz konsekwencjach wynikających z ekspansywnego wykorzystywania jego zasobów, jak również kształtowania postawy ukierunkowanej na odpowiedzialność za losy przyrody i człowieka na ziemi